با ما تماس بگیرید: 2882 370 0901

خانه » تعرفه ها

تعرفه ها

سالانه
600,000 تومان
بسته الماس
فضا : 1 گیگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
سالانه
450,000 تومان
بسته یاقوت
فضا : 500 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
ماهانه
20,000 تومان
بسته طلایی
فضا : 300 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
ماهانه
15,000 تومان
بسته نقره ای
فضا : 200 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
تماس با ما
افزایش سرعت
آمار گوگل
فرم دریافت ایمیل
ماهانه
10,000 تومان
بسته برنزی
فضا : 100 مگابایت
ضد هک و ویروس
بهینه سازی
افزایش سرعت
آمار گوگل
-
-

ورود به فروشگاه

تعرفه های طراحی سایت